Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (Từ 20.3 – 09.4.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau: Quyền sử dụng đất có diện tích 11.532m2 (Trong đó: Đất LUC có diện tích là 10.899m2, đất BHK có diện tích 633m2), thuộc thửa đất số 409, 410 và 980, tờ bản đồ số 12. Tọa lạc tại ấp 1A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trần Văn Quang và bà Lê Thị Sánh). Giá khởi điểm: 686.556.876 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 09/4/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản (Từ 13.3 – 27.3.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau: 02 xe ô tô khách hiệu SAMCO, đời 2009, biển số kiểm soát 95H-0351 và 95H-0382 đã qua sử dụng do Công ty cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang chuyển giao. Giá khởi điểm: 292.044.600 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 27/3/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (Từ 13.3 – 02.4.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 10.568m2 loại đất trồng lúa (LUC), thuộc thửa đất số 486, tờ bản đồ số 04. Tọa lạc tại ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Thanh Hùng và bà Phan Thị Phi). Giá khởi điểm: 542.340.210 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 02/4/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (Từ 09.3 – 23.3.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau: Máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng tại khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; hiệu Yanmar AW70; Kích thước: 5,8x2x2,43 (m); Trọng lượng: 3.160kg; Động cơ diesel 4 xy-lanh; Công suất Ps/vòng/phút: 70/2.500; Kích thước buồng chứa: 1,2×0,97×0,8 (m); Kích thước buồng đập sàn: 2,5×0,9×1,6 (m); Kích thước buồng lái: 1,3×0,7×1,6 (m); năng suất 10 phút/ha (Hồ sơ ông Phan Văn Quynh và bà Trần Thị Bé Tư). Giá khởi điểm: 253.571.000 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 23/3/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (Từ 09.3 – 29.3.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Quyền sử dụng đất có diện tích 241,1m2, loại đất T, thuộc một phần thửa đất số 68, tờ bản đồ số 06 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Hữu Tài). Giá khởi điểm: 423.508.115 đ.

2. Quyền sử dụng đất diện tích 304,3m2 loại đất CLN (Trong đó có 153,0m2 đất thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông và 151,3m2 đất thuộc hành lang bảo vệ sông Trà Ban), thuộc thửa số 75 tờ bàn đồ số 33 và công trình xây dựng gắn liền trên đất. Tọa lạc tại ấp 3, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Nay thuộc khu vực 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) (Hồ sơ ông Nguyễn Nhật Điền). Giá khởi điểm: 748.838.574 đ.

3. Quyền sử dụng đất có diện tích 300m2 (Trong đó có 176,2m2 đất thuộc hành lang an toàn lộ giới), loại đất ODT, thuộc thửa đất số 194, tờ bản đồ số 06 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp 6, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Nay là khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) (Hồ sơ bà Trần Mai Xuân). Giá khởi điểm: 490.994.648 đ.

4. Quyền sử dụng đất với diện tích 10.915m2 loại đất BHK, thuộc thửa 1044, tờ bản đồ số 14, tọa lạc tại ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lê Quốc Việt và bà Trần Thị Phượng). Giá khởi điểm: 318.729.000 đ.

5. Quyền sử dụng đất có diện tích 17.099,2m2 loại đất HNK thuộc thửa 274, 282 tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại ấp Quyết Thắng A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Xuân). Giá khởi điểm: 347.279.000 đ.

6. Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 9.525m2 thuộc thửa 269, 168, tờ bản đồ số 01. Cụ thể: Thửa số 269; Diện tích 5.936m2, loại đất CLN (Trong đó có 442m2 nằm trong hàng lang bảo vệ an toàn kinh). Thửa số 168; Diện tích 3.589m2, loại đất CHN (Trong đó có 441m2 nằm trong hành lang bảo vệ an toàn kinh) và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp Thành Viên, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Phan Công To và bà Khương Thị Hạnh). Giá khởi điểm: 986.574.000 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 29/3/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (Từ 07.3 – 27.3.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Quyền sử dụng đất với diện tích 1.099,2m2 , loại đất CLN và tài sản gắn liền với đất, thuộc thửa số 3651, tờ bản đồ số 02. Tọa lạc tại ấp 06, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trần Văn Út và bà Thạch Thị Tha Ry). Giá khởi điểm: 334.316.534 đ.

2. Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và cây trồng có tổng diện tích 8.524,4 m2. Thuộc tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại khu vực 5, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ bà Dương Thị Thanh Thúy). Giá khởi điểm: 997.578.299 đ.

3. Quyền sử dụng đất có diện tích là 5.562m2, loại đất 2L thuộc thửa số 217, tờ bản đồ số 08. Tọa lạc tại ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lê Văn Hùng).Giá khởi điểm: 124.087.925đ.

4. Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 15.000m2, loại đất CLN, LUC, thuộc thửa số 73,74, tờ bản đồ số 06 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp 04, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Ngô Văn Tuấn). Giá khởi điểm: 998.164.300 đ.

5. Ghe tải biển số kiểm soát HGi-5046 đã qua sử dụng tại xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Xuất xứ Việt Nam; Năm đóng: 2010; Dài x rộng: 14,34m x 3,68m; Chiều cao mạn: 1,45m; Vật liệu vỏ: gỗ; Động cơ YAMAHA, công suất 45.0 CV (Hồ sơ ông Đỗ Văn Tám). Giá khởi điểm: 163.463.000 đ.

6. Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 21.514,2m2, loại đất LUC thuộc thửa đất số 103, 110, 111, 161, 162, 167, 168 tờ bản đồ số 17. Tọa lạc tại Ấp 10, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lại Văn Chúc và bà Nguyễn Thị Thủy). Giá khởi điểm: 840.018.872 đ.

7. Quyền sử dụng đất có diện tích 4.330,5 m2, tọa lạc ấp 2A và ấp 3A, TT. Bảy Ngàn, H. Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lê Hưng Thịnh và bà Trần Thị Út). Bán theo từng thửa riêng lẻ như sau:

  • Thửa 768 diện tích 73,7 m2 và CTXD, loại đất ODT. Giá khởi điểm: 147.173.491 đ.
  • Thửa 1209 diện tích 95,8 m2 và CTXD, loại đất ODT. Giá khởi điểm: 109.607.884 đ.
  • Thửa 1202 diện tích 147 m2 và CTXD, cây trồng trên đất, loại đất CLN. Giá khởi điểm: 64.480.647 đ.
  • Thửa 1424 diện tích 2.637 m2, loại đất LUC. Giá khởi điểm: 142.793.550 đ.
  • Thửa 81 diện tích 1.377 m2, loại đất LUC. Giá khởi điểm: 74.564.550 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 27/3/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (02.3 – 22.3.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 233,7m2 (Trong đó loại đất ODT có diện tích 129m2, đất CLN có diện tích 104,7m2) thuộc thửa số 472, 473, tờ bản đồ số 12 và công trình xây dựng. Tọa lạc tại khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trần Tao Nhã và bà Nguyễn Thị Diệu Trí). Giá khởi điểm: 1.309.829.000 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 22/3/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (Từ 22.02 – 15.3.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Quyền sử dụng đất có diện tích 4.230m2, loại đất LUC, thuộc thửa đất số 795, tờ bản đồ số 05. Tọa lạc tại ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ bà Trần Thị Biếu). Giá khởi điểm: 246.414.849 đ.

2. Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 21.969,6m2 (Trong đó: Phần đường nước có diện tích 58,1m2), loại đất 2L, thuộc thửa đất số 264, tờ bản đồ số 08. Tọa lạc tại ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lê Hoàng Lĩnh). Giá khởi điểm: 1.046.140.244 đ.

3. Quyền sử dụng đất có diện tích 4.119,2m2 , loại đất BHK, thuộc thửa đất số 1562, tờ bản đồ số 03. Tọa lạc tại ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. (Hồ sơ bà Nguyễn Thu Hương). Giá khởi điểm: 130.523.000 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 15/3/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản (08.02 – 02.3.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau: 02 xe ô tô khách hiệu SAMCO, đời 2009, biển số kiểm soát 95H-0351 và 95H-0382 đã qua sử dụng. Giá khởi điểm: 324.494.000 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 02/3/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (02.02 – 02.3.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau:

Tài sản đã kê biên tọa lạc tại ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Võ Văn Ngoan và bà Nguyễn Thị Thắm), cụ thể như sau:

– Tài sản 1: Quyền sử dụng đất có diện tích 2.762,3 m2, loại đất LUC, thuộc thửa số 924, tờ bản đồ số 01. Giá khởi điểm: 124.303.500 đ

– Tài sản 2: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 968,4 m2, loại đất ONT, CLN, bao gồm công trình xây dựng và cây trồng, thuộc thửa số 527, 569, tờ bản đồ số 01. Giá khởi điểm: 582.193.978 đ

* Lưu ý: Bán theo hình thức riêng lẻ từng tài sản.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 02/3/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88