Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.4 – 07.5.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất với diện tích 83,5m2, loại đất ONT thuộc thửa số 924, tờ bản đồ số 01 và công trình xây dựng nhà ở trên đất. Tọa lạc tại ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Ngô Tứ Hải và bà Lư Thị Nhân). Giá khởi điểm: 152.666.598 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 07/5/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (13.4 – 03.5.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 233,7m2 (Trong đó đất ODT có diện tích 129m2, đất CLN có diện tích 104,7m2) thuộc thửa số 472, 473, tờ bản đồ số 12 và công trình xây dựng gắn liền với đất. Tọa lạc tại khu vực 3, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trần Tao Nhã và bà Nguyễn Thị Diệu Trí). Giá khởi điểm: 1.191.944.390 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 03/5/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (09.4 – 27.4.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 21.969,6m2 (Trong đó: Phần đường nước có diện tích 58,1m2), loại đất 2L, thuộc thửa đất số 264, tờ bản đồ số 08. Tọa lạc tại ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lê Hoàng Lĩnh). Giá khởi điểm: 993.833.232 đ.

2. Quyền sử dụng đất có diện tích 4.119,2m2 , loại đất BHK, thuộc thửa đất số 1562, tờ bản đồ số 03. Tọa lạc tại ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ bà Nguyễn Thu Hương). Giá khởi điểm: 123.996.850 đ.

3. Quyền sử dụng đất có diện tích 4.230m2, loại đất LUC, thuộc thửa đất số 795, tờ bản đồ số 05. Tọa lạc tại ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ bà Trần Thị Biếu). Giá khởi điểm: 241.486.552 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 27/4/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu tài sản Thi hành án (04.4 – 24.4.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 188 m2, loại đất CLN và tài sản gắn liền với đất gồm phần nhà và phần sân (Trong đó phần sân có diện tích 83,0m2 , phần nhà có diện tích 105,0m2); thửa đất có 46,0m2  đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ xi măng thuộc một phần thửa 904 (Thửa mới số 1269), tờ bản đồ số 04. Tọa lạc tại ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Lang). Giá khởi điểm: 139.923.039 đ.

2. Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3.427,0m2. Cụ thể 300m2 đất CLN; 3.127,0m2 đất LUC (Trong đó có 190,4m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông) thuộc thửa số 329, 330, tờ bản đồ số 4C và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp 2B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Võ Văn Hải). Giá khởi điểm: 235.329.000 đ.

 

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 24/4/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (02.4 – 20.4.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Quyền sử dụng đất có diện tích 2.528 m2 (Trong đó: Loại đất SKC 1.819,8 m2, đất ODT 300 m2 và 408,2m2 đất ven sông), thuộc thửa số 61, 1330, 1359, 1358, tờ bản đồ số 01, và công trình xây dựng gắn liền với đất. Tọa lạc tại khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trần Thanh Long và bà Trần Ngọc Nhanh). Giá khởi điểm: 1.400.738.117 đ.

2. Quyền sử dụng đất có diện tích 3.089,6 m2, loại đất CLN, thuộc một phần thửa số 200, tờ bản đồ số 04 và tài sản trên đất. Tọa lạc tại ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Võ Thanh Tùng).  Giá khởi điểm: 267.514.000 đ.

3. Quyền sử dụng đất có diện tích 3.500m2, loại đất 2L, thuộc một phần thửa đất số 1607, tờ bản đồ số 06. Tọa lạc tại ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trần Văn Lắm). Giá khởi điểm: 123.963.563 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 20/4/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (30.3 – 19.4.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Quyền sử dụng đất có diện tích: 5.589,4 m2, loại đất LUA, thuộc thửa số 918, tờ bản đồ số 3A. Tọa lạc tại ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trần Văn Kề và bà Nguyễn Thị Cà Xơ). Giá khởi điểm: 349.758.000 đ.

2. Quyền sử dụng đất có diện tích 5.169,1m2, loại đất LUC, thuộc thửa số 27, tờ bản đồ số 53. Tọa lạc tại khu vực 5, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trương Thành Thao). Giá khởi điểm: 320.484.000 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 19/4/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (26.3 – 16.4.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Quyền sử dụng đất có diện tích 4.000m2, loại đất LUC, thuộc thửa số 178, tờ bản đồ số 03. Tọa lạc tại ấp 8, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông La Thanh Hiền). Giá khởi điểm: 182.515.200 đ.

2. Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 1.247,5 m2 (Trong đó có 58,5m2 nằm trong hàng lang bảo vệ an toàn Quốc lộ 1A). Thửa số 172: Diện tích 64,0m2, loại đất ONT. Thửa số 165: Diện tích 1.155,0m2, loại đất CLN thuộc tờ bản đồ số 03, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lương Hòa Tâm và bà Trần Thị Trường Giang). Giá khởi điểm: 1.211.782.860 đ.

3. Quyền sử dụng đất có diện tích 6.116m2 loại đất BHK (Trong đó có 553 m2 thuộc hành lang kinh) thuộc thửa số 914, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp Tân Thành, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Hoàng Anh và bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh). Giá khởi điểm: 139.375.000 đ.

4. Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 1.402,3 m2. Cụ thể: Thửa số 230 có diện tích 747,3m2, loại đất CLN (Trong đó có 93,5m2 thuộc hành lang lộ giới). Thửa số 865 có diện tích 655m2, loại đất CLN (Trong đó có 116,8m2 thuộc hành lang lộ giới) thuộc tờ bản đồ số 5 và công trình xây dựng trên đất gồm có nhà tạm, nhà kho, cây trồng trên đất và 1 cây nước tọa lạc tại ấp Tân Phú B2, xã Tân Phước Hưng, Phụng Hiệp, Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Tạo và bà Văn Thị Vui). Giá khởi điểm: 264.370.000 đ.

5. Quyền sử dụng đất có diện tích 5.006,6m2, loại đất LUC, thuộc thửa số 277, tờ bản đồ số 12. Tọa lạc tại ấp 3, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Bùi Văn Đông và bà Vũ Thanh Uyên). Giá khởi điểm: 216.887.000 đ.

6. Tài sản đã kê biên tọa lạc tại ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Võ Văn Ngoan và bà Nguyễn Thị Thắm), cụ thể như sau:

  • Tài sản 1: Quyền sử dụng đất có diện tích 2.762,3 m2, loại đất LUC, thuộc thửa số 924, tờ bản đồ số 01. Giá khởi điểm: 111.873.150 đ.
  • Tài sản 2: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 968,4 m2, loại đất ONT, CLN, bao gồm công trình xây dựng và cây trồng, thuộc thửa số 527, 569, tờ bản đồ số 01. Giá khởi điểm: 523.974.581 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 16/4/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (Từ 20.3 – 09.4.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau: Quyền sử dụng đất có diện tích 11.532m2 (Trong đó: Đất LUC có diện tích là 10.899m2, đất BHK có diện tích 633m2), thuộc thửa đất số 409, 410 và 980, tờ bản đồ số 12. Tọa lạc tại ấp 1A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trần Văn Quang và bà Lê Thị Sánh). Giá khởi điểm: 686.556.876 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 09/4/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (Từ 13.3 – 02.4.2018)

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản sau: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 10.568m2 loại đất trồng lúa (LUC), thuộc thửa đất số 486, tờ bản đồ số 04. Tọa lạc tại ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Thanh Hùng và bà Phan Thị Phi). Giá khởi điểm: 542.340.210 đ.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 02/4/2018 tại Văn phòng Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293)3. 58.39.39 – 0939 00 77 88