Tài sản giao dịch thành công

T8.2014 bán thanh lý vật kiến trúc UBND xã Trường Long Tây, CTA

Lúc 15h00, ngày 25/8/2014, tại hội trường UBND huyện Châu Thành A, tiến hành tổ chức bán đấu giá tài sản là vật kiến trúc trụ sở UBND xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

Giá khởi điểm: 69.353.000 đ.

Giá trúng đấu giá: 76.200.000 đ.

Có 02 khách hàng đăng ký tham gia.

 

T8.2014 Kết quả đấu giá quyền cho thuê đất Long Mỹ

Ngày 12/8/2014 tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, công ty tổ chức bán đấu giá quyền cho thuê đất.

Giá khởi điểm: 

Giá trúng đấu giá: 8.088.000.000 đ

Có 2 khách hàng đăng ký tham gia.

T8.2014 Bán đấu giá xe của Ngân hàng NN&PTNT Hậu Giang.

Lúc 8h30 Ngày 08/8/2014, Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hậu Giang, Công ty tiến hành tổ chức bán đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng, biển số kiểm soát: 95A-0116.

Giá khởi điểm: 220.000.000 đ.

Giá trúng đấu giá: 222.550.000đ.

Chênh lệch: 2.550.000 đ.

Có 02 khách hàng đăng ký tham gia.

 

T7.2014 Bán đấu giá thành công Quyền sử dụng đất tại Long Mỹ

Vào lúc 8h30 ngày 25/7/2014 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Long Mỹ, Công ty tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất ở (04 nền) với tổng diện tích 249,8m2 thuộc Khu dân dụng tại ấp 2, thị trấn Long Mỹ, bán đấu giá theo lô/nền riêng lẻ, cụ thể như sau:

 + Tổng giá khởi điểm: 849.320.000 đ.

 + Giá trúng đấu giá: 1.168.000.000 đ.

 + Chênh lệch: 318.680.000 đ.

Phiên  đấu giá diễn ra đúng các trình tự qui định, khách quan.

 

Bán đấu giá Xe Land Cruise biển số: 95A-0125

Lúc 8h30 Ngày 03/7/2014, Tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang, Công ty tiến hành tổ chức bán đấu giá xe ô tô Land Cruise biển số kiểm soát: 95A-0125.

Giá khởi điểm: 120.000.000 đ.

Giá trúng đấu giá: 150.000.000đ.

Chênh lệch: 30.000.000 đ.

Có 15 khách hàng đăng ký tham gia.

Cùng ngày, Lúc 13h30 Ngày 03/7/2014, Tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ, Công ty tiến hành tổ chức bán đấu giá: Vật tư thu hồi công trình trụ sở UBND thị trấn Trà Lồng (cũ).

Giá khởi điểm: 55.000.000 đ.

Giá trúng đấu giá: 73.000.000đ.

Chênh lệch: 18.000.000 đ.

Có 20 khách hàng đăng ký tham gia.