Thủ tục đăng ký mua tài sản bán đấu giá

1/ Yêu cầu:
Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 
 2/ Đăng ký mua tài sản bán đấu giá: 
– Người muốn tham gia đấu giá bất động sản hoặc động sản phải lập thủ tục mua tài sản đấu giá gồm:

          + Có đơn đăng ký (Theo mẫu)

          + Nộp tiền ký quỹ (Tối thiểu 1% – 15%).

      -Tham gia đấu giá theo qui định. Nếu trúng giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

      * Lưu ý: Trong trường hợp người đăng ký mua tài sản bán đấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

   3/ Người không được tham gia đấu giá tài sản:
– Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
– Người làm việc trong Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.
– Người có tài sản bán đấu giá.
– Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *